Základní a rozšířená neodkladná resuscitace

Základní neodkladná resuscitace (Basic Life Support – BLS)

Jedná se o soubor postupů, které slouží k neprodlenému obnovení spontánního krevního oběhu u postižených osob náhlou zástavou krevního oběhu. Samotné postupy jsou jednoduché, snadno zapamatovatelné a lehce použitelné. Mezi uvedené postupy patří např.:

Včasné poskytnutí pomoci dává šanci na život postiženým osobám.Rozšířená neodkladná resuscitace (Advanced Life Support – ALS)

Během resuscitace zdravotníci využívají mimo modifikovaných algoritmů základní neodkladné resuscitace i speciálních postupů, pomůcek a léčiv. Samotný rozsah vlastní resuscitace je diferencován podle možností pracoviště. Nejvyšší rozsah péče je poskytován ZZS, oddělením ARO, JIP či Urgentního příjmu nemocnic. Mezi uvedené postupy patří např.:

Základem úspěchu je souhra resuscitačního týmu vycházející z pravidelného nácviku resuscitace.