Odkazy

Spolupracující organizace
Lékařské odborné společnosti


Zdravotnické firmy s výrobky týkající se resuscitace


Simulační medicína