Postup při resuscitaci novorozenců po porodu

Algoritmus postupu Newborn life support – NLS


Zajištění novorozence po porodu