Postup při rozšířené neodkladné resuscitaci u dospělých

Algoritmus postupu Advanced Life Support – ALS


Technika provedení defibrilace/kardioverze (anterolaterální přiložení elektrod)