Postup při rozšířené neodkladné resuscitaci u dětí


Algoritmus postupu Paediatric Advanced Life Support – PALS