Intoxikace oxidem uhelnatým v létě

Intoxikace oxidem uhelnatým v létě

S vysokými teplotami se v současné době zvyšuje paradoxně počet otrav oxidem uhelnatým. Na vině jsou v tomto období plynové spotřebiče, kterými se ohřívá voda, mnohdy jejich špatný technický stav i samotné počasí, které brání lepšímu odtahu komínů.

Kde k intoxikaci oxidem uhelnatým nejčastěji dochází

V koupelnách s plynovou karmou, garážích, při požárech, náhodně nebo i v siucidálním úmyslu.

Příznaky

Bolest hlavy, závrať, zmatenost, křeče, bezvědomí, edém mozku, nausea, zvracení, poruchy krevního oběhu a dýchání. Růžové zbarvení kůže nebývá časté. Při přežití se často u postižených objevuje postižení paměti, intelektu, v některých případech jsou postižení pacienti dlouhodobě v těžkém stavu. Mnoho z postižených však těžkou intoxikaci nepřežije.

Diagnóza

Potvrdí se vyšetřením hladiny karbonylhemoglobinu většinou v nemocnici, terapie je však vždy zahájena již přednemocničně.

Terapie

Transport pacienta do bezpečí na čerstvý vzduch, oxygenoterapie 100% kyslíkem, UPV s 100% kyslíkem a vysokým PEEP, terapie edému mozku, hyperbaroxie.

Prevence

Kontrola spotřebičů i jejich komínů, časté větrání místností.