Postup při neodkladné resuscitaci s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED)

Algoritmus BLS s AED


Podání výboje při resuscitaci s automatizovaným externím defibrilátorem