Postup při resuscitaci u dospělých

Algoritmus BLS u dospělých strana


Kontrola dýchání u dospělého


Otevření dýchacích cest u dospělého


Komprese hrudníku u dospělého


Ventilace pomocí obličejové resuscitační masky