16. února 2017

Setkání sympatizantů simulační medicíny v Olomouci


Proběhne dne 17.2.2017 v přednáškových prostorech moderního centra Aesculap akademia v Olomouci a CENTESIMA na

lékařské fakultě UP v Olomouci.

Simulovaná medicína je v současné době nejdokonalejší formou vzdělávání, která využívá sofistikovaných pacientských

simulátorů a kvalitně vyškolených lektorů.

Odborníci, kteří se danou problematikou simulační medicíny již nyní na svých pracovištích zabývají, budou jednat  o sjednocení

nomenklatury simulační medicíny, technických i praktických aspektech důležitých  pro pregraduální i postgraduální vzdělávání

lékařů a zdravotních sester. 

 

Odborné setkání organizuje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci.