29. září 2016

Olomoucká fakultní nemocnice oslavila dne 20.9.2016 120 let výročí.


Olomoucká fakultní nemocnice oslavila 120 let výročí a připravila pro občany nácvik první pomoci s neodkladnou resuscitací.

 

Bohatý program, který Fakultní nemocnice Olomouc připravila k výročí 120 let své existence, přilákal dne 20.9. na Horní náměstí stovky lidí.

Olomoucká nemocnice sídlí na Tabulovém vrchu od konce 19. století, tedy od dob rakousko-uherské monarchie. Původně olomoucká nemocnice sídlila od roku 1784 v Křížkovského (kdysi Rezidenční) ulici, kde se dnes nachází Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Ústav měl tři samostatné části - dům nemocných pro maximálně 120 pacientů, dům porodní pro 20 rodiček a dům nalezenců pro nejvýše 50 odložených dětí. Počet pacientů v průběhu dalšího století výrazně narůstal. Zatímco v prvních letech bylo v olomoucké nemocnici ošetřeno kolem dvou set padesáti osob, o půl století později byl počet ročně ošetřených nemocných pětinásobný a za dalších padesát let už desetinásobný.V areálu nemocnice pak v dalších desetiletích a s rozvojem medicínských oborů vyrůstaly další samostatné pavilony současné Fakultní nemocnice Olomouc, která je dnes s 1100 lůžky největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi.

Ve stanech přímo na Horním náměstí v centru hanácké metropole vyrostly ambulance, ve kterých odborníci nabízeli celý den preventivní vyšetření a radili se zdravotními potížemi. K vidění byly ukázky resuscitace v terénu, zájemci si mohli vyzkoušet poskytování první pomoci na speciálních figurínách, dětí i dospělí se zapojili do soutěží o drobné dárky. Historii i současnost největšího zdravotnického zařízení v Olomouckém kraji připomněly ukázky filmů s nemocniční tématikou a také staré fotografie.

 

  Nácvik neodkladné resuscitace předvádějí lékaři KARIM FN a LF UP v OLomouci