29. září 2016

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc pořádá POSTGRADUÁLNÍ KURZ SIMULACNÍ MEDICÍNY.


Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc pořádá 5.11.2016 postgraduální kurz simulační

medicíny pro lékaře pod záštitou ředitele fakultní nemocnice doc. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D., postgraduální kurz

simulační medicíny s názvem „Krizové situace v anestezii a intenzivní péči.“