12. června 2016

Stříbrné umístění olomouckých mediků na soutěži zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz 2016


V letošním roce se uskutečnil jubilejní 20. ročník mezinárodní soutěže zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz, při kterém se týmu Olomouckých mediků, ve složení Michal Král, Tomáš Novák a Lukáš Smrček, podařilo obsadit skvělé 2. místo v soutěžní kategorii MUC.

Během soutěže, která se konala ve dnech 25. - 29. května v okolí hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou, se rozhodli poměřit své kvality zdravotnické posádky nejen z Česka a Slovenska, ale mimo jiné také posádky z Kanady, USA, Velké Británie, Maďarska nebo Japonska. Součástí celé akce byla také soutěž mediků MUC. RR., do které se přihlásilo 7 posádek. Na tradiční účast Olomouckých studentů navázali 2 posádky Lékařské fakulty University Palackého. V konkurenci 2 posádek z Masarykovy University Brno, 2 posádek ze Slovenské zdravotnické university v Bratislavě a jedné polské posádky z Katowic. Týmy se musely co nejlépe vypořádat s úkoly, které simulovaly reálné výjezdy zdravotnické záchranné služby. Na jednotlivých stanovištích je čekal nevidomý pacient s akutním infarktem myokardu, dítě intoxikované betablokátory nebo agresivní schizofrenik. Mezi další úkoly patřilo správné řešení hromadného neštěstí a tříděním postižených metodou START, nebo zásah v lomu, kde došlo ke zřícení 4 osob. Jediným technickým úkolem bylo slanění z 6. patra budovy do přízemí za asistence hasičů. Po skončení soutěže mediků následoval další den seminář s rozhodčími, věnovaný rozpravě nad jednotlivými úkoly a debatě o jejich správném provedení. Při slavnostním vyhlášení vítězů tým Olomouckých mediků překonali pouze studenti z Bratislavy, kteří vystoupali na stupínek nejvyšší, a krásné třetí místo putovalo do Brna.

 

Blahopřejeme k vynikajícímu umístění