12. března 2016

IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci 14.4. - 15.4.2016