4. března 2016

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci oslaví 14.4.2016 již 51 let od založení samostatného oddělení ARO a 30 let od vzniku samostatné Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.


 

Slavnostní odpoledne proběhne dne 17.4.2016 v Arcibiskupském paláci v Olomouci za účasti významných osobností se vzpomínkou na zakladatele oboru anesteziologie pana prim. MUDr. Alfréda Hirsche v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

 

úvodní slovo

MUDr. Bronislav Klementa, KARIM FN a LF UP v Olomouci

přednášející:

poděkování osobnostem KARIM FN a LF UP v Olomouci

 

koncert smíšeného pěveckého sboru Amici Musicae Olomucenses Cantant

pod vedením sbormistryně paní PhDr. Lubomíry Hellové

 

Více o odborné konferenci IV.Hirschův den KARIM FN a LF UP v OLomouci zde:

www.hirschuvden.cz