20. února 2016

V Olomouci proběhly první postgraduální kurzy simulační medicíny.


Na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za podpory firmy Baxter proběhly na podzim celkem 4 kurzy postgraduální  simulační medicíny.

Tyto dvoudenní kurzy se cíleně zaměřily na anesteziology a na lékaře intenzivní péče.

Cílem kurzů bylo pomocí simulovaného scénáře na sofistikovaném pacientském simulátoru s následným debreefingem výuka efektivní týmové spolupráce při řešení krizových stavů v medicíně.

Účastníci byli seznámení s historií a se základními principy simulační medicíny, ale i se zajímavou historií LF i města Olomouce. Absolvovali také praktické workshopy zaměřené na zajištění dýchacích cest i kardiopulmonální resuscitaci.

Všichni účastníci kurzů vyhodnotili kurzy simulační medicíny i jejich organizaci na výbornou a většina by se chtěla účastnit i dalších připravovaných kurzů.

 

Účastníci simulačního kurzu