20. února 2016

AED-Olomouc s.r.o rozšířilo své aktivity o nakladatelství.


AED – Olomouc s.r.o. rozšířilo v minulém roce své aktivity o nakladatelství, které se zaměřuje na vysokou kvalitu.  

V současné době připravujeme do tisku skripta pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence LF UP v Olomouci

s názvem Porodnictví.