12. prosince 2014

Colours of Sepsis  již 17. ročník postgraduálního kurzu sepse a MODS proběhne v Ostravě  27.1.- 30.1. 2015 


Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se akce koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také pod záštitou odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS. 
 
Organizačně-technickému zajištění akce se již od roku 2005 s vyjímečnou pečlivostí věnuje firma  SANOPHARM CZ.
 
více o akci včetně přihlášení zde:
http://www.sepseostrava.cz/sepse/index.php