23. dubna 2015

Lékařská konference III. Hirschův den KARIM FN a LF v Olomouci se setkala s mimořádným zájmem!


Již 3. ročník Hirschova dne pojmenovaný po jednom z významnějších českých anesteziologů v historii prim. MUDr.  Alfrédu Hirschovi se letos konal 17. dubna 2015 v Clarion Congress hotelu Olomouci. Konferenci pořádala Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN  a LF UP v Olomouci,organizační zajištění konference připravila fakultní nemocnice v Olomouci.

Po slavnostním úvodu, který přednesl děkan Lékařské fakulty v Olomouci prof. Milan Kolář a doc. Milan Adamus přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF a University Palackého  v Olomouci zaznělo celkem 17 poutavých sdělení ve třech sekcích.

Někteří  z přednášejících dlouhodobě pracují v zahraničí a podali účastníkům zajímavý pohled na práci v zahraničí. Všechny přednášky zprostředkovaly posluchačům nejen nejnovější odborné pohledy do budoucna, ale také daly posluchačům praktické návody jak postupovat v diagnostice  a terapii  pacientů v intenzivní péči a během anesteziologických výkonů.  Přednášející jednoznačně definovali možnosti bezpečného zajištění  dýchacích cest během kardiopulmonální resuscitace, závislé na znalostech a zkušenosti provádějících lékařů.

V posterové sekci byl velmi dobře zdokumentován historický význam Olomouce v rozvoji anesteziologie v tehdejším Československu. Na přednášky pak navázaly dva workshopy.  Jeden z nich se věnoval problematice využití ultrasonografie přímo na lidských modelech. Zde si mohli účastníci vyzkoušet nalezení optimálního místa pro zajištění invazivních vstupů nebo zavedení periferní nervové blokády na horní a dolní končetině. V druhém workshopu, který setýkal problematiky zajištění dýchacích cest, si účastníci vyzkoušeli možnosti bronchoskopického zajištění dýchacích cest přes nos či ústa při vědomí nebo laryngeální masku. Také měli možnost vyzkoušet moderní videolaryngoskopy během intubačního pokusu  na trenažéru či provést koniotomii pomocí elastické gumové bužie na připravených animálních modelech  hrtanu.

Konference byla završena neformálním setkáním v rámci slavnostního večera za doprovodu jazzové skupiny HB band. Účastníci odjížděli  spokojeni s celkovou úrovní přednášek a příjemného prostředí hotelu Clarion.

Této úspěšné odborné akce podpořené Českou společností  anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se účastnilo v hotelu Clarion více než 280 domácích a zahraničních účastníků. V příštím roce oslaví FN Olomouc neuvěřitelných  56 let od založení oddělení ARO a již 25 let od vzniku samostatné Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

             Přednáška prof.MUDr. V. Černého na téma teplotního managementu

            MUDr. Michálková z KARIM nemocnice na Bulovce vysvětluje postup při bronchoskopické intubaci ústy
            MUDr. E. Lichnovský pracující v současné době dlouohodobě v Anglii demonstruje na modelu možnosti laryngeální                 masky I-gel při zajištění dýchacích cest