12. dubna 2015

Simulační medicína na pacientském simulátoru -  www.simulacnimedicina.cz   


Simulační medicína 

Cíle simulační medicíny

Hlavním účelem lékařské simulace je správně vzdělávat studenty a lékaře v různých oblastech prostřednictvím použití technologií pacientských simulátorů a tím současně předcházet možnému poškození pacienta v reálné situaci.


Historie

První jednoduché simulátory se objevily okolo 1930, kde měly využití v letectví a armádě. Jejich použití v medicíně však ještě možné nebylo. Teprve okolo roku 1990 se objevily první sofistikované simulátory. První simulační centrum vzniklo v roce 1993 na Harvardské universitě v Bostonu.


Typy simulátorů

Pacientské modely existují ve verzi novorozence, dítěte nebo dospělého člověka a jsou také využívány i jinými lékařskými obory např. chirurgické , gynekologické či bronchologické.


Jaké jsou možnosti pacientského simulátoru?

Naprogramovaná simulační figurína umožňuje provádět například kontrolu zornic, poslech srdce a plic, obstrukci dýchacích cest, zavádět pomůcky na zjištění dýchacích cest,provádět i simulovat umělou plicní ventilaci, podat léčiva a infuze i zobrazit srdeční rytmy. Umožnuje také provádět reálnou resuscitaci, defibrilaci, kardioverzi nebo zevní stimulaci stejně jako drenáž pneumotoraxu. Do simulačních scénářů lze přidat vyžádané výsledky laboratorních či pomocných vyšetření.


Hlavní rozdíl mezi standardní výukou a výukou na simulátoru

Počítačem řízený simulátor umožňuje nasimulovat většinu vitálních funkcí prostřednictvím přímé interakce se simulátorem a sledováním stavu simulátoru na osobním počítači pacientského monitoru simulátoru. Studenti se především naučí  při krizové situaci především správné komunikaci v týmu  a  současně musí spojit  jednotlivé dovednosti a znalosti  dohromady, aby správně postupovali při ošetření 


Průběh simulace

Student během simulované situace v týmu vyšetří pacienta, stanoví diagnózu a současně provádí léčbu. Podává infuze a léčiva, provádí zajištění dýchacích cest nebo defibrilaci. Pacient reaguje na léčebné intervence a jeho reakci lze sledovat na monitorech vitálních funkcí. Student musí správně stav vyhodnotit a adekvátně reagovat na změnu klinického stavu daného pacienta. Počítač zaznamenává události automaticky, současně je pořízena videonahrávka.Vyhodnocení postupu studenta během scénáře

Po ukončení scénáře je provedeno vyhodnocení postupu studenta nebo lékaře instruktorem za využití počítačem zaznamenaných terapeutických postupů a natočeného  videozáznamu.Simulační centrum na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci vybudovala v roce 2013 simulační centrum podnázvem CENTESIMO,  které je vybavené nejnovějším bezdrátovým dospělým pacientským simulátorem SimMan 3G určeným pro pregraduální  i postgraduální výuku. V současné době se pracuje na rozšíření centra i pro jiné obory.


•        simulační medicína je nejmodernější forma výuky

•        využívá sofistikované pacientské simulátory

•        snižuje riziko poškození pacienta v důsledku lékařské chyby


Kurzy simulační medicíny

Nově naleznete na webu www.simulacnimedicina.cz další informace o připravovaných vzdělávacích akcích v rámci simulační medicíny.