14. března 2015

Workshop koniotomie na animálním modelu proběhne 17.4.2015 na konferenci III. Hirschův den v hotelu Clarion v Olomouci.


V rámci workshopu zajištění dýchacích cest na konferenci KARIM FN a LF UP v Olomouci  s názvem III. Hirschův den využijeme při nácviku animální model na provádění koniotomie, který pomůže nasimulovat reálné podmínky během invazivního zajištění dýchacích cest

Na zvířecím modelu hrtanu lékaři využijí techniku transtracheální oxygenace pomocí jehly (VBM manuject) i zavedení setu Quick-Trach. Účastníci si také vyzkoušejí i techniku koniotomie  BACT (bougie-assisted cricothyrotomy). BACT je tříkroková metoda zajištění  dýchacích cestv oblasti lig. conicum, což je vlastně střed lig. cricothyroideum umístěného mezi chrupavkou štítnou a prsténčitou. Nejprve je nutné provedení  identifikace místa zavedení a stabilizace hrtanu. V dalším kroku následuje provedení incize skalpelem. Poté je  již možné zavedení  gumové elastické bužie. Následuje zavedení  intubační rourky která se sesouvá po zavedené elastické gumové bužii do trachey. Po nafouknutí těsnící manžety je možné zahájit efektivní ventilaci samorozpínacím vakem, která umožňuje nejen oxygenaci, ale eliminaci oxidu uhličitého.

Workshop zajištění dýchacích cest nabízí lékařům ojedinělou možnost nácviku koniotomie na zvířecím anatomickém modelu, který by se měl přiblížit co nejvíce reálným podmínkám. 

Více o konferenci a workshopu s možností přihlášení naleznete zde:

http://www.hirschuvden.cz/