10. března 2015

Druhý kurz resuscitace pro zaměstnance Odborného Léčebného  Ústavu v Pasece proběhne dne 23.3.2015


Druhý kurz resuscitace se týká všech zaměstnanců pracoviště v OLÚ v Pasece. Pro nelékařské pracovníky  se jedná především o nácvik základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru a zásad správné aktivace záchranného řetězu přežití. Pro lékaře a zdravotní sestry je připraven kurz zaměřený na  rozšířenou neodkladnou resuscitaci ve zdravotnickém zařízení. Důkladný nácvik souhry týmu na resuscitačních trenažérech za využití pomůcek na zajištění dýchacích cest k bezpečnému nácviku defibrilace a správného postupu během KPR je naším prioritním cílem.K teoretické přípravě i dalšímu samostudiu zdravotníků bude v tomto zdravotnickém zařízení využívána monografie Resuscitace.

Klienti OLÚ v Pasece se tak budou moci cítit bezpečně i vzhledem k tomu, že toto zařízení má pravidelně proškolovaný personál v neodkladné resuscitaci a navíc je vybaveno AED defibrilátory umožňujícími podat defibrilační výboj  co nejčasněji. Časné použití defibrilace může totiž významně zlepšit přežití v případě když dojde u pacientů k náhlé zástavě oběhu.

Ilustrační fotografie z OLÚ Paseka.