4. března 2015

Připravujeme animální model lidského hrtanu pro nácvik koniotomie.


Připravujeme optimální animální model, který by nám pomohl nasimulovat reálné podmínky během invazivního zajištění dýchacích cest technikou koniotomie u lidí. Dostupné modely na trhu z jakýchkoliv plastických hmot totiž neodpovídají zcela přesně reálným podmínkám anatomických struktur.Provádět nácvik koniotomie na zemřelých v této chvíli reálně nelze provádět díky zdravotnickým zákonům a vyhláškám.

Animální model, který odpovídající reálným podmínkám budeme následně využívat v rámci kurzů invazivního zajištění dýchacích cest.

Naše kurzy zajištění dýchacích cest tedy brzy nabídnou lékařům ojedinělou možnost nácviku koniotomie na zvířecím anatomickém modelu, který by se měl přiblížit co nejvíce reálným podmínkám.


Indikace koniotomie

·        pacienta nelze ventilovat samorozpínacím dýchacím vakem a selhaly všechny dostupné možnosti

·        zajištění dýchacích cest

·        těžké popáleniny v oblasti krku a horních cest dýchacích s rychle narůstajícím edémem

·        masivní otok vstupu do dýchacích cest(anafylaxe, záněty, abscesy, tumory)

·        tupé trauma krku


Místo provádění koniotomie

   Ligamentum cricothyreoideum (ligamentumconicum) v místě mezi chrupavkou štítnou a prstenčitou


Orientační body

·        chrupavka štítná

·        chrupavka prstenčitá

·        cricothyroidální ligamentum


Komplikace

·        poranění hlasových vazů, zadní stěny trachey nebo jícnu

·        poranění chrupavek

·        aspirace krve

·        hematom

·        emfyzém 

·        neadekvátní ventilace vedoucí k hypoxii a smrti                      Ilustrační obrázky při provádění koniotomie metodou BACT na plastovém modelu