1. února 2015

Dne 18. 2. 2015 proběhne kurz KPR pro zaměstnance Odborného léčebného  ústavu v Pasece.


Kurz resuscitace se týká všech zaměstnanců dislokovaného pracoviště v Moravském  Berouně. Pro nelékařské pracovníky  se jedná o nácvik základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru a správné aktivace záchranného řetězu přežití. Pro lékaře a zdravotní sestry je připraven kurz zaměřený na  rozšířenou neodkladnou resuscitaci ve zdravotnickém zařízení.

Důkladný nácvik souhry týmu na resuscitačních trenažérech za využití pomůcek na zajištění dýchacích cest k bezpečnému nácviku defibrilace a správného postupu během KPR je naším cílem. 
Klienti OLÚ v Pasece se tak budou moci cítit bezpečně i vzhledem k tomu, že toto zařízení je vybaveno AED defibrilátory umožňujícími podat defibrilační výboj bezpečně co nejčasněji.
K teoretické přípravě i dalšímu samostudiu zdravotníků bude v tomto zdravotnickém zařízení využívána monografie Resuscitace.