19. ledna 2015

Pozor na otravu oxidem uhelnatým 


Intoxikace oxidem uhelnatým (CO)

S nízkými  teplotami se v současné době zvyšuje počet otrav oxidem uhelnatým. Na vině jsou v tomto období nesprávně používané spotřebiče,jejich špatný technický stav někdy i samotné počasí, které brání lepšímu odtahu komínů.


Kde k intoxikaci oxidem uhelnatým nejčastěji dochází

·    jako součást kouřových zplodin při hoření v ohništích a krbech, kde při nedokonalém odvodu spalin komínem v  

     nedostatečně větraných místnostech dochází k jeho hromadění

·    při hoření různých spotřebičů na zemní plyn nebo propan-butan ve špatně ventilovaných malých prostorách, kde při 

     nedokonalém hoření a spalování uhlíku dochází k produkci CO- koupelny s průtokovým ohřívačem vody, kabiny řidiče v 

     kamiónech a automobilech

·    ve výfukových plynech benzínových či dieselových motorů automobilů v uzavřeném či nedostatečně větraném prostoru 

     může dojít k jeho toxickému působení

·    vzniká při požárech uvnitř budov

·    vzniká v průmyslových provozech, u vysokých pecí při výrobě oceli, může se hromadit v nedokonale odvětraných důlních

     provozech

Příznaky

Bolest hlavy, závrať, zmatenost, křeče,bezvědomí, edém mozku, nausea, zvracení, poruchy krevního oběhu a dýchání.Růžové zbarvení kůže nebývá časté. Při přežití se často u postižených objevuje postižení paměti, intelektu, v některých případech jsou postižení pacienti dlouhodobě v těžkém stavu. Mnoho z postižených však těžkou intoxikaci nepřežije.

První pomoc

·    ·    vynést postiženého ven dobezpečí na čerstvý vzduch

·        vyvětrat a zastavit produkcioxidu uhelnatého

·        nebezpečí intoxikace pro zachránce 


Terapie ZZS

Transport pacienta, oxygenoterapie 100%kyslíkem, UPV s 100% kyslíkem a vysokým PEEP, terapie edému mozku, hyperbaroxie.


Detektory výskytu oxidu uhelnatého

Tato zařízení se umísťují přímo do obytných místností, jsou napájená z běžných baterií a podle studií jsou schopna zabránit až 50 procentům případů otravy oxidem uhelnatým.


Prevence otravy oxidem uhelnatým

·      zajistěte kontrolu a servis topného systému, karmy a jiných systémů na tuhá, tekutá či plynná paliva  1x ročně

·      instalujte detektor oxidu uhelnatého v domácnosti pokud zazní alarm detektoru, urychleně opusťte obytné prostory a 

       zavolejte 112

·      při podezření na otravu (bolesti hlavy, závratě, nevolnost) okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc

·      nepoužívejt edieselový agregát, gril na dřevěné uhlí, troubu, kempingový vařič uvnitř domu nebo bytu

·      nenechávejte běžet motor auta uvnitř garáže ani při otevřených vratech

·      nespalujte nic v kamnech ani krbu, pokud není zajištěn odvod spalin komínem

·      nevytápějte dům nebo byt plynovou troubou


·    Nepodceňujme tuto zákeřnou otravu- ne nadarmo se říká, že oxid uhelnatý je tichý zabiják!


Odkazy na intoxikace CO z poslední doby:

http://www.denik.cz/z_domova/v-horce-se-patnact-lidi-otravilo-oxidem-uhelnatym-20150119-bwq2.html

http://www.pozary.cz/clanek/100860-posadky-zzs-zasahovaly-s-polecne-s-hasici-u-otravy-oxidem-uhelnatym/

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1296427