31. prosince 2014

AED-Olomouc Vám přeje veselého Silvestra a úspěšný skok do nového roku!


Děkujeme našim přátelům za přízeň, kterou jste nám věnovali během celého roku.
Budeme se i nadále snažit přinášet aktuality z oblasti resuscitace 
a problematiky intenzivní péče pro laickou i odbornou veřejnost