16. listopadu 2014

Monografie RESUSCITACE získala ocenění rektora University Palackého v Olomouci


Monografie RESUSCITACE získala dne 3.11.2014 čestné uznání rektora University Palackého v Olomouci 

prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. Slavnostní předání ocenění odborné publikace proběhne v roce 2015. 

více zde na žurnálu UP:

http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/rektor-oceni-33-autoru/