1. listopadu 2014

Tým AED-Olomouc pracuje na projektu lékařských 3D animací


Tým AED-Olomouc  v  současné době zahájil práce na náročném projektu tvorby medicínských 3D animací, který vyžaduje speciální  technické i personální vybavení. Proto spolupracujeme se zkušeným týmem zajišťujícím tvorbu počítačových modelů animací. Animace budou zaměřeny především na akutní stavy související s problematikou neodkladné resuscitace jako je základní i rozšířená neodkladná resuscitace, defibrilace, zajištění dýchacích cest, drenáž pneumotoraxu apod. 
Cílovou skupinou bude (u jednoduchých) laická veřejnost, studenti zdravotnických studijních programů, medici, nelékařští pracovníci, zdravotní sestry  a lékaři. V první  ukázce z připravovaných animací  uvidíte zavedení intraoseální  jehly (EZ-IO®)  do tibie.

Princip zajištění intraoseálního přístupu 
Hrot speciální jehly  pronikne ve vybraných vhodných místech přes kůži a kortikalis až do dřeňové dutiny kosti. Zde se nalézají nekolabující žíly a těmi se následně roztok nebo léčivo rychle přenese do systémové krve. Tato metoda byla zavedená do praxe již ve 40 letech XX. století V současné době je na  trhu řada výrobků, které jsou použitelné v lékařské praxi (manuální jehla,B.I.G.,EZ-IO®). U některých typů je po zácviku  zavedení otázkou desítek sekund. Použití této techniky by však vždy měl předcházet nácvik zavedení na vhodném modelu.

Indikace
 • KPR
 • šok
 • ostatní akutní stavy, kdy je intravenózní přístup obtížný, nebo nemožný

Místa zavedení
 • tibie proximální i distální
 • distální femur
 • hlavice humeru
 • sternum
 • patní kost
 • crista iliaca

Kontraindikace
 • trauma, popálení v místě předpokládaného zavedení
 • zavedený kovový materiál
 • opakované použití jehly
 • opatrně při předpokládané osteporoze sterna

Výhody
 • rychlost
 • bezpečnost
 • efektivita