14. října 2014

Kompresní pomůcky pro resuscitaci se zpětnou vazbou v reálném čase


Kvalita kompresí během resuscitace

Provádění kompresí při KPR je fyzicky poměrně náročné,zachránci se velmi rychle unaví. Postupně tak dochází ke snížení frekvence a hloubky kompresí. Kvalita resuscitace se snižuje, neboť klesá množství krve  vyvržené ze srdce během kompresí,tím se dále snižuje koronární perfúzní tlak (zajišťuje srdci dodávku energie i kyslíku) pod kritickou hranici. Takto se postupně snižuje šance na obnovení spontánního krevního oběhu a tím i šance postiženého na přežití. Střídání zachránců je z těchto důvodů doporučeno provádět nejpozději po 2 minutách, nikoliv však přehnaně často.

Kvalita kompresí hrudníku je pro přežití zcela zásadní,přerušování kompresí je nežádoucí.


Kompresní pomůcky se zpětnou vazbou v reálném čase.

V současné době jsou dostupné systémy využívající k detekci pohybu akcelerometr nebo magnetické pole. Jednoduché pomůcky s akcelerometrem po přiložení na hrudníku měří pohyb a zrychlení při prováděných kompresích hrudníku. Vyhodnotí rozsah pohybu (hloubku) a navádějí pomocí led diod a zvukové výzvy zachránce k provádění kvalitních kompresí. U sofistikovanějších pomůcek je zpětná vazba zajištěna pomocí indikátorů správné frekvence a stlačování hrudníku na LCD displeji. Pomůcky, které využívají k detekci pohybu akcelerometr (měří statické a dynamické zrychlení), ale neberou v potaz stlačení měkké matrace. Nelze je tedy spolehlivě využívat během resuscitace  prováděné na posteli, při transportu pacienta, při jízdě v sanitním voze ani při letu letadlem. Tlakové čidlo na kompresní pomůcce vyhodnocuje vyvinutý tlak na hrudní stěnu, na displeji informuje pomocí displeje zachránce, že neuvolňuje tlak na hrudník na konci kompresí. Nejdokonaleji je zvládnuté měření u pomůcky TrueCPR®, které měří pohyb ve třech rovinách pomocí magnetického pole. Tím se eliminuje vliv měkké podložky  a současně umožňuje vyhodnocení parametrů po resuscitaci.


Rozdělení pomůcek

 • vybavené pouze akcelerometrickým čidlem (PocketCPR)
 • vybavené akcelerometrem a současně i  tlakovým čidlem (CPR meter)
 • vybavené současně detekcí magnetického pole ve 3 rovinách i tlakovým čidlem (TrueCPR)název


akcelerometr


tlakové čidlo

Využití magnetického pole k měření


výrobce

PocketCPR®

ano

ne

ne

Bio-Detek, ZOLL

CPRmeter®

ano

ano

ne

Laerdal Medical

TrueCPR®

ne

ano

ano

Physio Control


Výhody použití kompresních pomůcek se zpětnou vazbou:

 • zvýšení kvality kompresí hrudníku
 • odhalení únavy zachránce provádějícího srdeční masáž
 • analýza dat z průběhu resuscitace (TrueCPR®, CPRmeter®)
 • eliminace vlivu měkké matrace na měření (TrueCPR®)
 • využití nejen k nácviku, ale i k provádění reálné resuscitace
 • přenosnost


Nevýhody použití kompresních pomůcek se zpětnou vazbou

 • pomůcky vybavené  akcelerometrem jsou při resuscitaci na měkké podložce nepřesné (CPRmeter®, PocketCPR®) a        nelze je využívat při pohybu (transport pacienta na lůžku, v sanitním voze či letadle)
 • tvrdost povrchu
 • u některých cena


Pomůcka CPRmeter® 

Pomůcka TrueCPR®

Pomůcka PocketCPR®