5. října 2014

Dne 2. 10. 2014 proběhl v restauraci Arigone slavnostní křest 2. doplněného vydání monografie RESUSCITACE


V úvodní řeči hlavní autor MUDr. Bronislav  Klementa poděkoval všem spoluautorům, recenzentům, grafikovi za spolupráci na publikaci a rodině za podporu. Kniha samotná vznikla po více než roce náročných příprav při tvorbě a korekci textů. Velké množství času bylo věnováno pořizování i úpravě bohaté fotodokumentace. První  vydání bylo rychle rozebráno a proto se připravilo druhé, přepracované vydání. Cílem bylo dosáhnout  kvalitních a vyvážených textů spolu s vynikajícím grafickým zpracováním. Slovo hlavního autora bylo během proslovu podtrženo zajímavou 3D animací vlastní publikace.

Na jeho slova poté navázal v předtočeném videozáznamu děkan lékařské fakulty Univerzity Palackého prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. Vznik monografie jej velmi potěšil a poděkoval autorskému kolektivu z Univerzity Palackého. Kniha by měla být dle jeho názoru součástí knihoven  nejen zdravotnických profesionálů, ale také studentů lékařských fakult a fakult zdravotních věd. Na závěr poděkoval všem zúčastněným hostům a popřál monografii dlouhý odborný život.

 

Pozvaní hosté pak strávili příjemné chvíle při sklence dobrého vína a vybraného jídla za hudebního doprovodu francouzských chansonů.