1. října 2014

V Olomouci proběhl ve dnech 2. – 4. 10. 2014 XXI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


V Olomouci v hotelu Clarion  proběhl ve dnech 2. – 4.10.2014 v pořadí již  XXI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Prezidentem XXI. kongresu ČSARIM je prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.,MBA, předsedou organizačního výboru byl pověřen doc.MUDr. Milan Adamus,Ph.D., přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  FN a LF UP v Olomouci. Kongresu se zúčastní více než 1000 účastníků -  lékařů, zdravotních sester a studentů LF UP Olomouc. Odborná sdělení v lékařských a sesterských sekcích byla zaměřena na řadu odborných problematik, mezi které patřili:

  • historie oboru
  • celková a regionální anestézie
  • intenzivní medicína
  • léčba bolesti
  • resuscitace
  • urgentní medicína


Na kongresu zaznělo v průběhu 3 dnů více než 100 přednášek, účastníci shlédnou 42 elektronických posterů,

představeny budou také nové odborné monografie. Své produkty na stáncích a sympoziích představí  mnoho vystavujících

zdravotnických firem. V rámci doprovodného programu kongresu proběhli také dvě společenské akce, které pomohli účastníkům v navázání nových kontaktů.

Věříme, že tento významný kongres představil účastníkům zajímavé odborné informace, které využijí

ve své lékařské a sesterské praxi.


Přejeme účastníkům kongresu, aby jim překrásné město Olomouc zůstalo uchováno jako místo kam je vždy příjemné se vracet.


Více o programu kongresu zde:

http://www.csarim2014.cz/program/