14. září 2014

V Olomouci proběhl ve dnech 18. 9. – 20. 9. 2014 II. kongres České pneumologické a Ftizeologické společnosti


Ve dnech 18. 9. 2014–20. 9. 2014 proběhl v Olomouci II. kongres České pneumologické a Ftizeologické společnosti a současně také XXIII. Moravskoslezské dny pneumologie i XII. Tománkův den bronchologie. Kongres bude zahájen 18. 9. 2014 po 15 hod přivítáním Olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem ve slavnostních prostorách nádherného Arcibiskupského paláce, po kterém budou následovat lékařské přednášky. Další den bude pokračovalv odborných sděleních v lékařských a sesterských sekcích v Regionálním centrum Olomouce. Unikátním byl nejen workshop o tryskové ventilaci na modelu, ale především on-line videopřenos z bronchologického sálu kliniky TRN FN a LF UP Olomouc při bronchoskopickém vyšetření. K ventilaci byl použit speciální tryskový ventilátor  TwinStream zajišťující vysokofrekvenční ventilaci (High Frequency Jet Ventilation – SHFJV) při bronchoskopickém vyšetření pacienta.Vše zdárně proběhlo a účastníci shlédli brilantní techniku celkové anetezie o především bronchoskopický odběr vzorků i s jejich barvením  a vyhodnocením.

Slavnostní večer kongresových účastníků při setkání s písněmi v podání vynikající zpěvačky Anety Langerové umocnil díky procítěnému přednesu umělecký zážitek a přispěl tak k úspěšnému konání kongresu.

Více o kongresu zde:
http://www.solen.cz/incpdfs/act-000171-0000_10_18.pdf