1. září 2014

Přehled dostupných automatizovaných externích defibrilátorů (AED) na českém trhu


Tabulka 2.1.19: Přehled AED přístrojů na českém trhu