12. srpna 2014

Základní neodkladná resuscitace při tonutí


Úvod

Tonutí je častou příčinou náhodného úmrtí. Počáteční záchrana z vody je obvykle provedena kolemjdoucími nebo plavčíky. První pomoc je často poskytnuta svědky tonutí před příjezdem ZZS, která má být aktivována co nejčasněji. K tonutí nejčastěji dochází na koupalištích a zahradních bazénech. Nejvyšší riziko tonutí je pro děti ve věku od 1 do 4 let, nejvyšší počet utonulých je ve věkové kategorii 15 až 19 let.

Prevence tonutí


Vytažení utonulých z vody


Umělé dýchání


Komprese hrudníku


Není doporučeno používat při resuscitaci komprese bez ventilace, protože je to méně účinná metoda resuscitace.Použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED)


Zvracení během resuscitace při tonutí

Zvracení je časté, uložte postiženou osobu na bok a odstraňte materiál z úst.