13. května 2014

Připravujeme celobarevnou odbornou knihu s názvem RESUSCITACE


Kolektiv autorů připravuje k vydání i na e-shop novou odbornou publikaci – monografii pod názvem RESUSCITACE autorů Klementa B., Klementová O., Marcián P. a kolektiv


Otevření e-shopu a zahájení prodeje předpokládáme po vydání knihy v červnu 2014.


Monografie „Resuscitace“ přináší detailní pohled na současnou problematiku kardiopulmonální resuscitace u novorozenců dětí a i dospělých. Výstižně a srozumitelně shrnuje patofysiologii zástavy oběhu a doporučené postupy základní i rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Podrobně se věnuje zajištění dýchacích cest, defibrilaci, terapii akutního koronárního syndromu i srdečním arytmiím. Vyzdvihuje význam ultrazvukového vyšetření při diagnostice a terapii zvratných příčin zástavy oběhu. Ukazuje na nové možnosti kompresních pomůcek se zpětnou vazbou i extrakorporální podpory během KPR. Významná část publikace je věnována terapii poresuscitačního syndromu, etickým a právním otázkám. Vyzdvihuje význam kvalitního tréninku resuscitace, včetně využití možností simulační medicíny. Vhodně volené grafy a obrazová dokumentace doplňují názornost textu. Monografie je díky svému detailnímu pojetí vhodná nejen pro zdravotnické pracovníky, ale současně i pro studenty lékařských a zdravotnických studijních programů.